CON/2012/103

  1. Stanovisko k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o sděleních klíčových informací týkajících se investičních produktů  (CON/2012/103), Úř. věst. C 70, 9. 3. 2013, s. 2.

      Dodatečné informace

       
      Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o sděleních klíčových informací týkajících se investičních produktů (COM(2012) 352)