Menu

CON/2012/103

  1. Становище относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно основните информационни документи за инвестиционни продукти  (CON/2012/103), OВ C 70, 9.3.2013 г., стр. 2..

      Допълнителна информация

       
      Предложение за регламент на европейския парламент и на съвета относно основните информационни документи за инвестиционни продукти (COM(2012) 352)