Menu

CON/2012/24

 1. Aviz cu privire la o propunere de regulament de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1060/2009 privind agenţiile de rating de credit şi o propunere de directivă de modificare a Directivei 2009/65/CE de coordonare a actelor cu putere de lege şi a actelor administrative privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM) şi a Directivei 2011/61/UE privind administratorii fondurilor de investiţii alternative în ceea ce priveşte încrederea excesivă acordată ratingurilor de credit  (CON/2012/24), JO C 167, 13.6.2012, p. 2.

   Informaţii suplimentare

    
   Propunere de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2009/65/CE de coordonare a actelor cu putere de lege şi a actelor administrative privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM) şi a Directivei 2011/61/UE privind administratorii fondurilor de investiţii alternative în ceea ce priveşte încrederea excesivă acordată ratingurilor de credit (COM(2011) 746)
    
   Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1060/2009 privind agenţiile de rating de credit (COM(2011) 747)