Menu

CON/2012/18

 1. Yttrande om ökad ekonomisk styrning i euroområdet (CON/2012/18), EUT C 141, 17.5.2012, s. 7.

   Ytterligare information

    
   Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om skärpning av den ekonomiska övervakningen och övervakningen av de offentliga finanserna i medlemsstater som har, eller hotas av, allvarliga problem i fråga om deras finansiella stabilitet i euroområdet (KOM(2011) 819)
    
   Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma bestämmelser för övervakning och bedömning av utkast till budgetplaner och säkerställande av korrigering av alltför stora underskott i medlemsstater i euroområdet (KOM(2011) 821)