Menu

CON/2012/18

 1. Mnenje o okrepitvi gospodarskega upravljanja v euroobmočju (CON/2012/18), UL C 141, 17. 5. 2012, str. 7.

   Dodatne informacije

    
   Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o okrepitvi gospodarskega in proračunskega nadzora v državah članic euroobmočja, ki so jih prizadele ali jim grozijo resne težave v zvezi z njihovo finančno stabilnostjo (COM(2011) 819)
    
   Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih določbah za spremljanje in ocenjevanje osnutkov proračunskih načrtov ter zagotavljanje zmanjšanja čezmernega primanjkljaja držav članic v euroobmočju (COM(2011) 821)