Menu

CON/2012/18

 1. Atzinums par eurozonas ekonomikas pārvaldības stiprināšanu (CON/2012/18), OV C 141, 17.5.2012, 7. lpp..

   Papildus informācija

    
   Priekšlikums – Eiropas Parlamenta un Padomes regula par to eurozonas dalībvalstu ekonomiskās un budžeta uzraudzības pastiprināšanu, kurās ir vai kuras apdraud finansiālās stabilitātes grūtības (COM(2011) 819)
    
   Priekšlikums – Eiropas Parlamenta un Padomes regula par kopīgiem noteikumiem budžeta plānu projektu pārraudzībai un novērtēšanai, un pārmērīga budžeta deficīta novēršanai eurozonas dalībvalstīs (COM(2011) 821)