Menu

CON/2012/18

 1. Vélemény az euroövezet megerősített gazdaságirányításáról (CON/2012/18), HL C 141., 2012.5.17., 7. o.

   Kiegészítő információ

    
   A pénzügyi stabilitásuk tekintetében súlyos nehézségekkel küzdő vagy súlyos nehézségek által fenyegetett euróövezeti tagállamok gazdasági és költségvetési felügyeletének megerősítéséről (COM(2011) 819)szóló európai parlamenti és a tanácsi rendelet iránti javaslat
    
   Az előzetes költségvetési tervek monitoringjára és értékelésére, valamint az euróövezeti tagállamok túlzott hiánya megszüntetésének biztosítására vonatkozó közös rendelkezésekről (COM(2011) 821) szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet iránti javaslat