Menu

CON/2012/18

 1. Stanovisko o posílení hospodářského dohledu v eurozóně (CON/2012/18), Úř. věst. C 141, 17. 5. 2012, s. 7.

   Dodatečné informace

    
   Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o posílení hospodářského a rozpočtového dohledu nad členskými státy, ve kterých dochází k závažným obtížím, pokud jde o jejich finanční stabilitu v eurozóně, nebo jsou těmito obtížemi ohroženy (KOM(2011) 819)
    
   Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných ustanoveních týkajících se sledování a posuzování návrhů rozpočtových plánů a zajišťování nápravy nadměrného schodku členských států v eurozóně (KOM(2011) 821)