Menu

CON/2012/5

  1. Aviz cu privire la o propunere de directivă privind accesul la activitatea instituţiilor de credit şi supravegherea prudenţială a instituţiilor de credit şi a societăţilor de investiţii şi o propunere de regulament privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi societăţile de investiţii  (CON/2012/5), JO C 105, 11.4.2012, p. 1.

      Informaţii suplimentare

       
      Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi societăţile de investiţii (COM(2011) 452)