Menu

CON/2012/5

  1. Advies inzake een voorstel voor een richtlijn betreffende de toegang tot de werkzaamheden van kredietinstellingen en het bedrijfseconomisch toezicht op kredietinstellingen en beleggingsondernemingen en een voorstel voor een verordening betreffende prudentiële vereisten voor kredietinstellingen en beleggingsondernemingen (CON/2012/5), PB C 105 van 11.4.2012, blz. 1.

      Aanvullende informatie

       
      Voorstel voor een verordening van het europees parlement en de raad betreffende prudentiële vereisten voor kredietinstellingen en beleggingsondernemingen (COM(2011) 452)