Menu

CON/2011/42

  1. Aviz cu privire la o propunere de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivelor 2003/71/CE şi 2009/138/CE în ceea ce priveşte competenţele Autorităţii europene pentru asigurări şi pensii ocupaţionale şi ale Autorităţii europene pentru valori mobiliare şi pieţe (CON/2011/42), JO C 159, 28.5.2011, p. 10.

      Informaţii suplimentare

       
      Propunere de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivelor 2003/71/CE şi 2009/138/CE în ceea ce priveşte competenţele Autorităţii europene pentru asigurări şi pensii ocupaţionale şi ale Autorităţii europene pentru valori mobiliare şi pieţe (COM(2011) 8)