Menu

CON/2011/12

 1. Aviz cu privire la o propunere de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind sistemele de garantare a depozitelor (reformare) şi cu privire la o propunere de directivă de modificare a Directivei 97/9/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind sistemele de compensare pentru investitori  (CON/2011/12), JO C 99, 31.3.2011, p. 1.

   Informaţii suplimentare

    
   Propunere de directivă …/…/UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind sistemele de garantare a depozitelor [reformare] (COM(2010) 368)
    
   Propunere de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 97/9/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind sistemele de compensare pentru investitori (COM(2010) 371)