Menu

CON/2011/12

 1. Atzinums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par noguldījumu garantiju sistēmām (pārstrādāta versija) un priekšlikumu direktīvai, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 97/9/EK par ieguldītāju kompensācijas sistēmām  (CON/2011/12), OV C 99, 31.3.2011, 1. lpp..

   Papildus informācija

    
   Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai …/…/es par noguldījumu garantiju sistēmām [pārstrādāta versija] (COM(2010) 368)
    
   Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 97/9/EK par ieguldītāju kompensācijas sistēmām (COM(2010) 371)