Menu

CON/2011/12

 1. Vélemény a betétbiztosítási rendszerekről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv (átdolgozás) iránti javaslatról és a befektetőkártalanítási rendszerekről szóló 97/9/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról szóló irányelv iránti javaslatról  (CON/2011/12), HL C 99., 2011.3.31., 1. o.

   Kiegészítő információ

    
   Javaslat - az Európai Parlament és a Tanács …/…/eu irányelve a betétbiztosítási rendszerekről [átdolgozás] (COM(2010)368)
    
   Javaslat - az Európai Parlament és a Tanács irányelve a befektetőkártalanítási rendszerekről szóló 97/9/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról (COM(2010)371)