Menu

CON/2011/6

  1. Opinjoni dwar proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttivi 98/78/KE, 2002/87/KE u 2006/48/KE fir-rigward tas-superviżjoni supplimentari ta’ entitajiet finanzjarji f’konglomerat finanzjarju  (CON/2011/6), ĠU C 62, 26.2.2011, pġ. 1.

      Aktar tagħrif

       
      Proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttivi 98/78/KE, 2002/87/KE u 2006/48/KE fir-rigward tas-superviżjoni supplimentari tal-entitajiet finanzjarji f’konglomerati finanzjarji (KUMM(2010) 433)