Menu

CON/2011/6

  1. Udtalelse om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 98/78/EF, 2002/87/EF og 2006/48/EF for så vidt angår det supplerende tilsyn med finansielle enheder i et finansielt konglomerat  (CON/2011/6), EUT C 62 af 26.2.2011, s. 1.

      Læs mere

       
      Forslag til Europa-parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 98/78/EF, 2002/87/EF og 2006/48/EF for så vidt angår det supplerende tilsyn med finansielle enheder i et finansielt konglomerat (KOM(2010) 433)