CON/2011/6

  1. Stanovisko k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 98/78/ES, 2002/87/ES a 2006/48/ES, pokud jde o doplňkový dozor nad finančními subjekty ve finančním konglomerátu (CON/2011/6), Úř. věst. C 62, 26. 2. 2011, s. 1.

      Dodatečné informace

       
      Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 98/78/ES, 2002/87/ES a 2006/48/ES, pokud jde o doplňkový dozor nad finančními subjekty ve finančním konglomerátu (COM(2010) 433)