Menu

CON/2011/1

  1. Vélemény a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet iránti javaslatról (CON/2011/1), HL C 57., 2011.2.23., 1. o.

      Kiegészítő információ

       
      Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról