CON/2010/50

 1. Yttrande om en förlängning av de statliga garantierna till banker m.fl. och en förlängning av de statliga kapitaltillskotten till solventa banker  (CON/2010/50), Sverige, 25.6.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language

   Ytterligare information

    
   Förordning om ändring i förordningen (2008:819) om statliga garantier till banker m.fl.
    
   Förordning om ändring av förordning (2009:46) om kapitaltillskott till solventa banker m.fl.