CON/2010/6

  1. Mnenje o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembah direktiv 2003/71/ES in 2004/109/ES  (CON/2010/6), UL C 19, 26. 1. 2010, str. 1.

      Dodatne informacije

       
      Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembah direktiv 2003/71/ES o prospektu, ki se objavi ob javni ponudbi ali sprejemu vrednostnih papirjev v trgovanje in 2004/109/ES o uskladitvi zahtev v zvezi s preglednostjo informacij o izdajateljih, katerih vrednostni papirji so sprejeti v trgovanje na reguliranem trgu