Menu

CON/2010/6

  1. Aviz cu privire la o propunere de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivelor 2003/71/CE şi 2004/109/CE (CON/2010/6), JO C 19, 26.1.2010, p. 1.

      Informaţii suplimentare

       
      Propunere de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivelor 2003/71/CE privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau pentru admiterea valorilor mobiliare la tranzacționare și 2004/109/CE privind armonizarea obligațiilor de transparență în ceea ce privește informația referitoare la emitenții ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată