Menu

CON/2010/6

  1. Vélemény a 2003/71/EK és a 2004/109/EK irányelveket módosító európai parlamenti és tanácsi irányelv iránti javaslatról (CON/2010/6), HL C 19., 2010.1.26., 1. o.

      Kiegészítő információ

       
      Javaslat az értékpapírok nyilvános kibocsátásakor vagy piaci bevezetésekor közzéteendő tájékoztatóról szóló 2003/71/EK és a szabályozott piacra bevezetett értékpapírok kibocsátóival kapcsolatos információkra vonatkozó átláthatósági követelményekről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv iránt harmonizációjáról szóló 2004/109/EK irányelv módosításáról