Menu

CON/2010/6

  1. Γνώμη σχετικά με πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί τροποποίησης των οδηγιών 2003/71/EΚ και 2004/109/ΕΚ  (CON/2010/6), EE  C 19 της 26.1.2010, σ. 1.

      Πρόσθετες πληροφορίες

       
      Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί τροποποίησης των οδηγιών 2003/71/ΕΚ σχετικά µε το ενηµερωτικό δελτίο που πρέπει να δηµοσιεύεται κατά τη δηµόσια προσφορά κινητών αξιών ή την εισαγωγή τους προς διαπραγµάτευση και 2004/109/ΕΚ για την εναρµόνιση των προϋποθέσεων διαφάνειας αναφορικά µε την πληροφόρηση σχετικά µε εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγµάτευση σε ρυθµιζόµενη αγορά