Menu

CON/2010/5

 1. Aviz cu privire la trei propuneri de Regulamente ale Parlamentului European și ale Consiliului de înființare a Autorității Bancare Europene, a Autorității europene pentru asigurări și pensii ocupaționale și a Autorității europene pentru valori mobiliare și piețe (CON/2010/5), JO C 13, 20.1.2010, p. 1.

   Informaţii suplimentare

    
   Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de înfiinţare a Autorităţii Bancare Europene (COM(2009) 501)
    
   Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de înfiinţare a Autorităţii europene pentru asigurări şi pensii ocupaționale (COM(2009) 502)
    
   Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de înfiinţare a Autorităţii europene pentru valori mobiliare şi pieţe (COM(2009) 503)