Menu

CON/2009/93

 1. Nuomonė dėl finansinio stabilumo stiprinimo priemonių taikymo sąlygų ir procedūrų (CON/2009/93), Lietuva, 2009 11 12.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language

   Papildoma informacija

    
   Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo "Dėl valstybės garantijų bankų stabilumui didinti teikimo taisyklių, Pasitikėtinių (subordinuotų) paskolų bankams teikimo taisyklių ir Bankų turto išpirkimo taisyklių patvirtinimo" projektas