CON/2009/81

  1. Mnenje o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o upraviteljih alternativnih investicijskih skladov in spremembi direktiv 2004/39/ES in 2009/…/ES  (CON/2009/81), UL C 272, 13. 11. 2009, str. 1.

      Dodatne informacije

       
      Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o upraviteljih alternativnih investicijskih skladov in spremembi direktiv 2004/39/ES in 2009/…/ES (COM(2009) 207)