Menu

CON/2009/81

  1. Stanovisko k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o správcoch alternatívnych investičných fondov, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2004/39/ES a 2009/…/ES  (CON/2009/81), Ú. v. EÚ C 272, 13. 11. 2009, s. 1.

      Dodatočné informácie

       
      Návrh smernica Európskeho parlamentu a Rady o správcoch alternatívnych investičných fondov, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2004/39/ES a 2009/…/ES (KOM(2009) 207)