Menu

CON/2009/81

  1. Aviz cu privire la o propunere de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind administratorii fondurilor de investiţii alternative şi de modificare a Directivelor 2004/39/CE şi 2009/…/CE (CON/2009/81), JO C 272, 13.11.2009, p. 1.

      Informaţii suplimentare

       
      Propunere de Directivă a Parlamentului European Și a Consiliului privind administratorii fondurilor de investiții alternative și de modificare a Directivelor 2004/39/CE și 2009/…/CE (COM(2009) 207)