Menu

CON/2009/81

  1. Vélemény az alternatív befektetési alap kezelőkről, valamint a 2004/39/EK és a 2009/…/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv iránti javaslatról  (CON/2009/81), HL C 272., 2009.11.13., 1. o.

      Kiegészítő információ

       
      Javaslat - az Európai Parlament és a Tanács irányelve az alternatívbefektetésialap-kezelőkről, valamint a 2004/39/EK és a 2009/…/EK irányelv módosításáról (COM(2009)207)