CON/2009/81

  1. Stanovisko k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o správcích alternativních investičních fondů a o změně směrnic 2004/39/ES a 2009/…/ES  (CON/2009/81), Úř. věst. C 272, 13. 11. 2009, s. 1.

      Dodatečné informace

       
      Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o správcích alternativních investičních fondů a o změně směrnic 2004/39/ES a 2009/…/ES (KOM(2009) 207)