CON/2009/79

 1. Yttrande om förlängd giltighet för förordning 2008:819 om statliga garantier till banker m.fl. (CON/2009/79), Sverige, 7.10.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language

   Ytterligare information

    
   Förordning om ändring i förordningen (2008:819) om statliga garantier till banker m.fl.