Banking Supervision
Nederlands
Other languages1 +
Menu

CON/2009/73

 1. Advies inzake een verlenging van de overheidsgarantie betreffende passiva van kredietinstellingen (CON/2009/73), België, 23.9.2009.

  Aanvullende informatie

    
   Dit advies is alleen beschikbaar in het Engels.

   Aanvullende informatie

    
   Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 oktober 2008 tot uitvoering van artikel 117bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten