CON/2009/38

  1. Stanovisko k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o ratingových agentúrach (CON/2009/38), Ú. v. EÚ C 93, 22. 4. 2009, s. 3.

      Dodatočné informácie

       
      Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o ratingových agentúrach