CON/2009/38

  1. Opinia w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie agencji ratingowych  (CON/2009/38), Dz.U. C 93 z 22.4.2009, str. 3.

      Dodatkowe informacje

       
      Wniosek - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie agencji ratingowych