Menu

CON/2009/38

  1. Advies inzake een voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende ratingbureaus (CON/2009/38), PB C 93 van 22.4.2009, blz. 3.

      Aanvullende informatie

       
      Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake ratingbureaus