CON/2009/38

  1. Atzinums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par kredītvērtējuma aģentūrām (CON/2009/38), OV C 93, 22.4.2009, 3. lpp..

      Papildus informācija

       
      Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par kredītvērtējuma aģentūrām