CON/2009/38

  1. Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl kredito reitingų agentūrų (CON/2009/38), OL C 93, 2009 4 22, p. 3.

      Papildoma informacija

       
      Pasiūlymas dėl Europos parlamento ir Tarybos reglamento dėl kredito reitingų agentūrų