CON/2009/38

  1. Vélemény a hitelminősítő intézetekről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (CON/2009/38), HL C 93., 2009.4.22., 3. o.

      Kiegészítő információ

       
      Javaslat: az Európai Parlament és a Tanács rendelete a hitelminősítő intézetekről