CON/2009/38

  1. Lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luottoluokituslaitoksista (CON/2009/38), EUVL C 93, 22.4.2009, s. 3.

      Lisätietoja

       
      Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus luottoluokituslaitoksista