CON/2009/38

  1. Arvamus seoses ettepanekuga Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse kohta, mis käsitleb reitinguagentuure (CON/2009/38), ELT C 93, 22.4.2009, lk 3.

      Täiendav teave

       
      Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus reitinguagentuuride kohta