CON/2009/38

  1. Stanovisko k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o ratingových agenturách (CON/2009/38), Úř. věst. C 93, 22. 4. 2009, s. 3.

      Dodatečné informace

       
      Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o ratingových agenturách