CON/2009/25

 1. Advies aangaande een wijziging aan de staatsgarantie ter vermijding van liquiditeitsstromen  (CON/2009/25), België, 19.3.2009.

  Aanvullende informatie

    
   Dit advies is alleen beschikbaar in het Engels.

   Aanvullende informatie

    
   Koninklijk Besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 december 2008 betreffende de waarborg van bepaalde risico's aangegaan door financiële instellingen