CON/2009/25

  1. Stanovisko ke změně státní záruky s cílem zamezit odlivu likvidity (CON/2009/25), Belgie, 19. 3. 2009.