CON/2009/25

  1. Становище относно изменение на държавна гаранция, целяща избягването на изходящ поток от ликвидност (CON/2009/25), Белгия, 19.3.2009.