Menu

CON/2009/17

  1. Mnenje o spremembah Bančne direktive in Direktive o kapitalski ustreznosti glede bank, pridruženih centralnim institucijam, nekaterih postavk lastnih sredstev, velikih izpostavljenosti, nadzornih režimov in kriznega upravljanja  (CON/2009/17), UL C 93, 22. 4. 2009, str. 3.

      Dodatne informacije

       
      Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi direktiv 2006/48/ES in 2006/49/ES glede bank, pridruženih centralnim institucijam, nekaterih postavk lastnih sredstev, velikih izpostavljenosti, nadzornih režimov in kriznega upravljanja