Menu

CON/2009/17

  1. Aviz cu privire la modificările Directivei bancare şi ale Directivei privind adecvarea capitalului în ceea ce priveşte băncile afiliate instituţiilor centrale, anumite elemente ale fondurilor proprii, expunerile mari, dispoziţiile de supraveghere şi gestionarea crizelor (CON/2009/17), JO C 93, 22.4.2009, p. 3.

      Informaţii suplimentare

       
      Propunere de directivă a Parlamentului european şi a Consiliului de modificare a Directivelor 2006/48/CE şi 2006/49/CE în ceea ce priveşte băncile afiliate instituţiilor centrale, anumite elemente ale fondurilor proprii, expunerile mari, dispoziţiile de supraveghere şi gestionarea crizelor