Menu

CON/2009/17

  1. Opinjoni dwar l-emendi tad-Direttiva dwar il-Kummerċ Bankarju u d-Direttiva dwar l-Adegwatezza tal-Kapital fir-rigward tal-banek affiljati ma’ istituzzjonijiet ċentrali, ċerti elementi ta’ fondi proprji, skoperturi kbar, arranġamenti superviżorji, u l-ġestjoni tal-kriżijiet  (CON/2009/17), ĠU C 93, 22.4.2009, pġ. 3.

      Aktar tagħrif

       
      Proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttivi 2006/48/KE u 2006/49/KE dwar banek affiljati ma’ istituzzjonijiet ċentrali, ċerti elementi ta’ fondi proprji, skoperturi kbar, arranġamenti superviżorji, u l-ġestjoni tal-kriżijiet