Menu

CON/2009/17

  1. Nuomonė dėl Bankininkystės direktyvos ir Kapitalo pakankamumo direktyvos nuostatų dėl centrinių įstaigų kontroliuojamų bankų, tam tikrų nuosavų lėšų straipsnių, didelių pozicijų, priežiūros priemonių ir krizių valdymo dalinio pakeitimo  (CON/2009/17), OL C 93, 2009 4 22, p. 3.

      Papildoma informacija

       
      Pasiūlymas Europos parlamento ir Tarybos direktyva iš dalies keičianti direktyvų 2006/48/EB ir 2006/49/EB nuostatas dėl centrinių įstaigų kontroliuojamų bankų, tam tikrų nuosavų lėšų straipsnių, didelių pozicijų, priežiūros priemonių ir krizių valdymo