CON/2009/17

  1. Stanovisko ke změnám bankovní směrnice a směrnice o kapitálové přiměřenosti, pokud jde o banky přidružené k ústředním institucím, některé položky kapitálu, velkou angažovanost, režimy dohledu a krizové řízení  (CON/2009/17), Úř. věst. C 93, 22. 4. 2009, s. 3.

      Dodatečné informace

       
      Návrh směrnice Evropského Parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2006/48/ES a 2006/49/ES, pokud jde o banky přidružené k ústředním institucím, některé položky kapitálu, velkou angažovanost, režimy dohledu a krizové řízení