CON/2009/3

  1. Stanovisko o podmienkach kapitálového investovania štátu a dlhu z kapitálových swapov podľa zákona o verejných financiách (CON/2009/3), Slovinsko, 8. 1. 2009.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language